Trener Myślenia Wizualnego

Sketchnoting coach

Sketchnoting to umiejętność budowania notatki graficznej, która dzięki wykorzystaniu rysunkowych symboli wyzwala wiele skojarzeń i pobudza autora do twórczego myślenia, uwalniającego potencjał. Notatka graficzna to również znakomity sposób na efektywne uczenie się.
Na bazie poznanych wcześniej symboli zbudujesz swój niepowtarzalny (autorski) graficzny kod, który usprawni Twoje notowanie i uczenie się z notatek, ale również pozwoli na lepszą komunikację z innymi ludźmi. Opanujesz przestrzeń kartki, poznasz narzędzia niezbędne w pracy sketchnotera. Podejrzysz pewne triki, które usprawnią twoją pracę. Nauczysz się tworzyć notatki stymulujące ciebie i innych, dzięki czemu staniesz się własnym „nota-coachem” i „nota-coachem” innych.
Adresatem kursu są wszyscy uczący się - a przecież uczymy się przez całe życie:). Zapraszamy dzieci, studentów i słuchaczy UTW. Polecamy kurs również trenerom i nauczycielom oraz osobom zarządzającym zasobami ludzkimi i zarządzającymi wiedzą. Notowanie graficzne będzie przydatne wszystkim, którzy chcą notować i wykorzystywać notatki w sposób produktywny :)

Photography & Project by Innebo.com

Mindmapping coach

Mindmapping - to metoda wykorzystująca naturalne możliwości mózgu do budowania obrazowych struktur skojarzeniowych,
Mapowali słynni stratedzy, mapują architekci ogrodów i linii kolejowych, a także finansiści i informatycy. Mapują studenci i biznesmeni.
Podczas zajęć w tym module podążysz za mistrzem Buzanem i jego uczniami, rozwijając  umiejętność kojarzenia, budowania struktury treści, opartej o dowolne kryteria. Ta technika pozwala również na doskonalenie symbolicznego kodowania informacji. Będziesz miał okazję wykonać mapę samodzielnie i w grupie, ucząc się we współpracy.
Kurs kierowany jest do każdej osoby. Z powodzeniem wykorzystywany jest na wszystkich etapach edukacji. W biznesie i administracji służy do prezentowania produktów i planowania projektów, inwentaryzacji zasobów i budowania struktur.

Photography & Project by Innebo.com

Use of Flipchart coach

Ilustrowanie treści na płaszczyznach o dużych formatach (np. A1, A0), flipchartach, wymaga specjalnych umiejętności. Im właśnie poświęcona jest ta specjalizacja.
Szczególnego znaczenia nabiera tu zarządzanie przestrzenią. Rozmieszczenie symboli, wielkość i kolor atrybutów, wielkość liter ma znaczenie dla zobaczenia i zrozumienia kodów przekazu przez odbiorcę. W tej części kursu bardziej będziesz koncentrował się na potrzebach i oczekiwaniach potencjalnych odbiorców. Poznasz więc podstawy UX (user experience). Stając się specjalistą w zakresie przekazu na flipchartach nieustannie będziesz doskonalić swój warsztat kodowania informacji.
Kurs dedykowany jest trenerom, prezenterom, nauczycielom (również akademickim), którzy chcą uatrakcyjnić swój przekaz, przyciągnąć uwagę słuchaczy, sprawić aby łatwiej i na dłużej zapamiętywali.

Photography & Project by Innebo.com

Creative lettering coach

Praktycy wizualni stosując różne techniki stawiają na obraz, ale bez słowa obraz pozostałby tylko obrazem, czyli pewną formą treści zakodowaną przez autora, której interpretacja należałaby do odbiorcy, co czyniłoby ją komunikacyjnie niedoskonałą;)
Obraz uzupełniony o słowo jest w stanie pełnić swoją rolę komunikacyjną. Litery, słowa, zdania, wymagają obróbki graficznej. Ta specjalizacja pozwala na poznanie pewnych zasad, którymi rządzi się liternictwo.
Podczas zajęć w tym kursie poznasz różnorodne kroje pisma oraz techniki stosowane w kaligrafii i liternictwie artystycznym. Dotkniesz różnych papierów, farb i rodzajów tuszu. Czeka cię dużo ćwiczeń praktycznych! Oczywiście znajdzie się czas na tips&tricks, czyli porady i sztuczki mistrza.
Zagadnienie warte zgłębiania przez wszystkie osoby zainteresowanej wykorzystywaniem myślenia wizualnego. Niezbędne dla tych, którzy za pomocą technik wizualnych dzielą się wiedzą z innymi.

Photography & Project by Innebo.com